اخبار

تا بابایی دست برد به کنترل که تلویزیون رو روشن کنه یاسمن گفت:

بابایی اخبار روشن نکنی ها!تعجب من میخوام برنامه ببینم!سوال اخبار همیشه هست ولی برنامه اصلا!!!متفکر

بعدم همچنان به سخنرانیش ادامه میداد:  اخبار همیشه تو تلویزیون هست!متفکر هم ش اخبار اخبار!قهر ولی سی دی اگه خراب بشه یا خشی بشه یا بشکنه, دیگه نیست!!!خنده پرشین تون هم اگه سیمش قطع بشه دیگه نیست ولی اخبار چرا! همیشه هست!تعجب

به نظر شما چی میشه گفت به این دختر؟!متفکر

/ 6 نظر / 57 بازدید
سحر

باید بش گفت: قربووووووووووووووووووووووونت برم شیرین زبون![بغل][بغل][ماچ][قلب]

خاله کمیل و کیان

معلومه که کسی حریفش نمیشه

عمه مه ناز

یاد اون روز به خیر با یاس چقد خوش گذشت...

مامان یاسمن و محمد پارسا

[قهقهه][قهقهه][قهقهه][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][قلب][قلب][قلب]

عمه مه ناز

آره مهنوش جان

امیرحسین

خوب یاسمنم راست میگه اخبارهمیشه هست